Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik III: Multimodala lärprocesser och identitetsskapande

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 3.

Lärandeprocesser och identitetsskapande behandlas multimodalt utifrån ett flertal kommunikativa gestaltningar och teman. Kursen innehåller:

  • kroppen som verktyg,
  • rumslig gestaltning och formativ bedömning,
  • studion som ämnesdidaktiskt rum,
  • kommunikation och interaktion genom analoga och digitala medier,
  • tillämpning av estetiska gestaltningsformer kopplade till frågeställningar och begrepp inom skolans ämnen.