Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik III: Multimodala lärprocesser och identitetsskapande

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 3.

Lärandeprocesser och identitetsskapande behandlas multimodalt utifrån ett flertal kommunikativa gestaltningar och teman. Kursen innehåller:

 • kroppen som verktyg,
 • rumslig gestaltning och formativ bedömning,
 • studion som ämnesdidaktiskt rum,
 • kommunikation och interaktion genom analoga och digitala medier,
 • tillämpning av estetiska gestaltningsformer kopplade till frågeställningar och begrepp inom skolans ämnen.
 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  Höstterminen 2021: 30/9 - 31/10

  Vårterminen 2022: 17/2 - 21/3

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  • Individuell skriftlig uppgift: Inlämning 15/10 kl17:00 i mappen Examinationer på Athena
  • Praktisk estetisk uppgift: Inlämning kl12 dagen innan filmvisning. 
  • Skriftlig reflektion: Inlämning 27/10 kl17:00 i mappen Examinationer på Athena

  Omexaminationer

  • Individuell skriftlig uppgift: Inlämning 20 december kl17 i mappen Examinationer på Athena
  • Gestaltande seminarium: Sker i samråd med kursansvarige. 

  Examinator

  Vårterminen 2022: Anna Franzén, e-post: anna.franzen@buv.su.se

  Höstterminen 2021: Anna Franzén, e-post: anna.franzen@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB214Z VT22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering  m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Anna Franzén, e-post: anna.franzen@buv.su.se

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se