Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 2.

Kursen behandlar olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk och matematik samt användande av IKT.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  Höstterminen 2021: 2/12-20 - 16/1-21 (v. 48-2)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kursbeskrivning Fri II HT21 (248 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av workshops, föreläsningar, seminarier, projektarbeten och redovisningar.

  Examination

  Ordinarie examinationstillfällen HT21

  Analys av intervju:
  Inlämning sker senast 17 december kl.17.00
  För mer information se Athena

  Individuell skriftlig uppgift:
  Inlämning sker senast 14 januari kl.17.00
  För mer information se Athena

  Gestaltande redovisning:
  Redovisningen sker den 11 och 12 januari
  (se Time Edit schema för gruppindelning)

  Pedagogisk planering
  Inlämning sker senast 14 januari kl.17.00
  För mer information se Athena

  Omexaminationstillfällen  

  Analys av intervju: Inlämning sker senast 18 mars 2022
  För mer information se Athena

  Individuell skriftlig uppgift: Inlämning sker senast 18 mars 2022
  För mer information se Athena

  Anmälan till omexamination senast 4 mars till: bodil.lageras@buv.su.se

   

   

   

   

   

  Examinator

  David Fopp, e-post: david.fopp@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: David Fopp, e-post: david.fopp@buv.su.se

  Kursadministratör: bodil.lageras@buv.su.se