Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser

 • 7,5 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 2.

Kursen behandlar olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk och matematik samt användande av IKT.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  Vårterminen 2021: 3/5-5/6 (v. 18-22)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 

  En detaljerad studieplanering finns påkurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av workshops, föreläsningar, seminarier, projektarbeten och redovisningar.

  Examinator

  Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

  Kursadministratör: Norah Shagir, e-post: norah.shagir@buv.su.se