Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 2.

Kursen behandlar olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk och matematik samt användande av Information Kommunikation Teknik (IKT)

 • Kursupplägg

  • Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  Höstterminen 2022: 1/12 - 13/1

  Kursbeskrivning HT22:  Kursbeskrivning Fritidshemspedagogik II UB215Z HT22 (251 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av workshops, föreläsningar, seminarier, projektarbeten och redovisningar.

  Examination

  Examinationstillfällen HT22

  • Uppgift 1: Analys av intervju
   Instruktioner för examinationsuppgiften finns på Athena.
   Inlämning sker senast torsdagen den 5 januari kl.12.00 i avsedd mapp på Athena.
  • Uppgift 2: Individuell skriftlig uppgift
   Instruktioner för examinationsuppgiften finns på Athena.
   Inlämning sker senast fredagen den 13 januari kl.17.00 i avsedd mapp på Athena.
  • Uppgift 3: Gestaltande redovisning
   Instruktioner för examinationsuppgiften finns på Athena.
   Redovisningen sker tisdagen den 10 januari och onsdagen den 11 januari.

  Omexaminationstillfällen HT22

  Studenter som går kursen innevarande termin behöver inte anmäla sig till det ordinarie omexaminationstillfället.

  Studenter från tidigare terminer anmäler sig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast två (14 dagar) innan det angivna datumet för inlämning.

  • Omexamination av uppgift 1: Analys av intervjuer
   Instruktioner för uppgiften finns på Athena.
   Inlämning sker senast torsdagen den 20 februari kl.17.00 i avsedd mapp på Athena.
  • Omexamination av uppgift 2: Individuell skriftlig uppgift
   Instruktioner för uppgiften finns på Athena.
   Inlämning sker senast torsdagen den 20 februari kl.17.00 i avsedd mapp på Athena.

   

  Examinator

  Höstterminen 2022: Josefine Krigh, e-post: josefine.krigh@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Josefine Krigh, e-post:josefine.krigh@buv.su.se

  Kursadministratör: bodil.lageras@buv.su.se