Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupning i vetenskapsteori och forskningsetiska konsekvenser inom förskoledidaktik

Kursen ges inom Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 3.

lärare, student, utbildning, utbildningssituation

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv med relevans för förskoledidaktisk forskning. Kursen syftar till att du ska utveckla en fördjupad förståelse för hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter får relevans och betydelse, främst med avseende på kunskapsanspråk och val av forskningsmetodik. I kursen får du möjligheter att självständigt identifiera vetenskapliga problem och frågeställningar, att diskutera och kritiskt granska vetenskapliga studier, samt  utveckla förståelse för vetenskapens möjligheter och begränsningar.