Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fördjupning inom förskoledidaktiskt forskningsområde och akademiskt skrivande

Kursen ges inom Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 3.

studentkommunikation, tre studenter som sitter vid ett bord och studerar

Kursen behandlar akademisk litteracitet. Genom att kritiskt läsa och skriva text inom olika genrer belyser och kontextualiserar vi vetenskaplig text som kunskapsproduktion. Fokus på kollegiala konstruktiva diskussioner utifrån individuellt producerade texter möjliggör att, både enskilt och tillsammans, utveckla och fördjupa kunskaper om och färdigheter i såväl akademiskt skrivande som förskoledidaktiska forskningsområden.