Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretisk fördjupning inom förskoledidaktik

Kursen ingår i Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 3.

Kursen innebär att du få välja en teori att fördjupa dig i. Syftet med kursen är att att du ska kunna redogöra för den valda teorins framväxt, identifiera centrala utgångspunkter och centrala begrepp samt tillägna dig kunskap om hur teorin har använts inom förskoledidaktik och angränsande kunskapsområden samt vad för
forskningsfrågor, analyser och resultat som teorin har genererat. Under kursen får du möjlighet att situera den valda teorin i ett vidare vetenskapsteoretiskt fält för att på så sätt fördjupa kunskaper om hur den valda teorin kan förstås i relation till andra teorier.

 • Kursupplägg

  Kursen är nätbaserad och ges på höstterminer på heltid.
  HT22: 1/11 – 25/11)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Höstterminen 2022

  Undervisning

  Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar samt studentarbete i grupp och individuellt.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen och/eller uppgifter som är obligatoriska. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  För att delta i kursen krävs att du har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktion. Deltagande som inte kan fullföljas på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig teknisk utrustning räknas som frånvaro.

   

  Examination

  Se mer information på Athena.

  Omexamination Komplettering av betyget Fx
  Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, ska studenten omexamineras. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.

   

  Examinator

  Höstterminen 2022: Åsa Bartholdsson e-post: asa.bartholdsson@buv.su.se

  Examinator

  Åsa Bartholdsson, asa.bartholdsson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB304M HT22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig lärare: Åsa Bartholdsson, e-post: asa.bartholdsson@buv.su.se
  Examinator: Åsa Bartholdsson, e-post: asa.bartholdsson@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena, kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se