Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Metodologisk fördjupning och forskningsdesign inom förskoledidaktik

Kursen ingår i Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 3.

Kursen syftar till att du ska utveckla fördjupade kunskaper om forskningsdesign, metodologiska överväganden och tillämpning av vetenskapliga metoder. Kursen tar upp frågor som rör val av metod, relationen mellan problemställning, syfte, material och analys samt frågor om forskningsetik, forskarrollen och forskningsprocessen. Du får arbeta självständigt med att tillämpa en vetenskaplig metod för insamling eller upprättande av ett material och för analys av materialet. Detta arbete resulterar i en pilotstudie som även granskas och diskuteras i seminarier.

 • Kursupplägg

  Kursen är nätbaserad och ges på höstterminer på heltid.
  HT24: Från och med 5/12.


  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen som kommer att publiceras ca 1 månad före kursstart:

  •  

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen och/eller uppgifter som är obligatoriska. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  För att delta i kursen krävs att du har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktion. Deltagande som inte kan fullföljas på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig teknisk utrustning räknas som frånvaro.

  Examination

  Examination

   

  Omexamination

  Omexamination, kursuppgift

   

  Omexamination, individuell skriftlig uppgift

   

   

  Examinator

  Examinator HT24:

  Hillevi Lenz Taguchi, hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig: Hillevi Lenz Taguchi, hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

  Kursadministratör: Mattias Olsson, mattias.olsson@buv.su.se