Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling

Kursen behandlar olika teorier om hur man kan arbeta med naturvetenskap och hållbarhetsfrågor i förskolan. Fokus i kursen är på ett projektinriktat och utforskande arbetssätt både genom estetiska uttrycksformer och utomhusdidaktiska aktiviteter.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Ung kvinnlig student i bibliotek. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till någon av våra kurser måste tacka ja till platsen senast den 16 december.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 21 december från antagning.se. Läs det noga.

Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

För dig som har sökt lokal VFU-handledarkurs i kommun (för förskola/fritidshem) gäller inte informationen nedan. Du ska istället läsa den information du fått via e-post från kursadministratören.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 28 december.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i vår. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 4-11 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats på kursen.

Registrerar dig enligt följande:

 • Webbregistrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du inte fått välkomstmejlet eller får problem med webbregistrering så kontakta kursadministratören senast den 11 januari, så får du hjälp med registreringen.
Kontaktuppgifter till kursadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Lärplattform

Vid Stockholms universitet används läraplattformen Athena. Du får information om hur du använder plattformen i ditt välkomstmejl och vid kursstart.

Universitetets digitala verktyg och tjänster

Undervisning under vårterminen 2021

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen att ha webbaserad undervisning under första delen av vårterminen. Beslut om undervisning om andra halvan kommer fattas längre fram men meddelas alla studenter i god tid.

Mer om undervisningen på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen VT21

Antagen eller reservplacerad med villkor

Om du blivit antagen eller reservplacerad med villkor så innebär det att du inte uppfyllde behörighetkraven när du ansökte, men att du bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörighetskraven vid kursens start.

Behörighetskravet måste vara uppfyllt vid kursens start för att du ska kunna registrera dig och börja utbildningen.

Före kursstart måste du därför kontakta kursadministratören och visa att du uppfyller behörighetskravet fullt ut. Om du uppfyller kravet så tas villkoret bort och du kan registreras på kursen. Detta måste vara klart senast vid kursstart.

Behörighet, urval och antagningsstatistik.

Studenter som ska betala studieavgifter får också status som antagen eller reservplacerad med villkor. Om du är antagen med villkor på grund av att du ska betala studieavgift så behöver din betalning ha tagits emot av universitetet innan villkoret kan tas bort. Detta måste vara klart före kursstart.

Läs mer om studieavgifter

Om du inte förstår varför du bedömts som antagen med villkor vänligen ta kontakt med antagningsenheten på Stockholms universitet.

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på antagning.se senast den 16 december för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det efter den 11 januari när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagning börja tidigare om det är många som tackar nej till sin plats innan terminstart. Du kan också komma att bli kallad efter att kursen startat.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via e-post och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Children´s hands in a circle holding plants
Photo: Mostphotos/Yana Tatevosian

I kursen får du också lära dig att använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att dokumentera barnens frågor och agerande, samt för plannering, analys och utvärdering av lärandeaktiviteter relaterat till de ämen som tas upp i denna kurs.

Kursen tar även upp miljön och materialens betydelse för barns utforskande och meningsskapande samt hur estetiska uttrycksformer används för att förstå, kommunicera och skapa kunskap.

Undervisningsspråket på kursen är engelska. Kursen läses av internationella utbytesstudenter, studenter från Förskollärarprogrammet och studenter som sökt kursen som fristående kurs.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 credits.

Information med anledning av Covid-19

Vårterminen 2021

I och med situationen med Covid-19 så kommer all undervisning vårterminen 2021 ske nätbaserat.

Generell information om undervisning på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen VT2021

Så här förbereder du dig för att delta i nätbaserad undervisning

Höstterminen 2021

Beslut om undervisningsformer inför hösten 2021 är ännu inte fattat. Stockholms universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande begränsningar av folksamlingar för att motverka smitta.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om undervisningsformer

 • Kursupplägg

  Kursen ges vår- och höstterminer.

  Studietakt: Heltid 100%

  Kursen består av två delkurser:

  •  Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor
  •  Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor

  Delkurser

  Delkurs 1. Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor, 8 hp

  Delkursen behandlar:

  • naturvetenskapligt utforskande i förskolan med hjälp av projektinriktat arbete, estetiska uttrycksformer och utomhusdidaktiska aktiviteter,
  • hållbar utveckling i ett förskoledidaktiskt perspektiv,
  • den pedagogiska miljön och materialets betydelse för barns naturvetenskapliga utforskande och meningsskapande,
  • pedagogisk dokumentation som redskap för att synliggöra barns tankar och idéer om naturvetenskapliga fenomen och hållbar utveckling,
  • att kommunicera naturvetenskap och hållbarhetsfrågor med hjälp av estetiska uttryck, lek och digitala verktyg.

  Delkurs 2. Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan, 4 hp

  Delkursen syftar till att ge kunskap om:

  • grundläggande naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier med speciellt fokus på ekologi, kretslopp och hållbar utveckling,
  • grundläggande begrepp gällande kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • lärande för hållbar utveckling och olika former för deltagande,
  • utomhusdidaktiskt arbetssätt med ämnesfokus mot naturvetenskap.

  Examinator

  Vår- och höstterminen 2021: Emilie Moberg

  Vårterminen 2022:

 • Mer information

  För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

  Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 credits.

  Anmälan till kursen för dig som läser Förskollärarprogrammet

  Studenter inom Förskollärarprogrammet som vill läsa den engelska terminen anmäler sig till kursen/kurserna via institutionen.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Emilie Moberg, email: emilie.moberg@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning inom förskoledidaktik
  Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen