Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling

 • 12 hp

Kursen behandlar olika teorier om hur man kan arbeta med naturvetenskap och hållbarhetsfrågor i förskolan. Fokus i kursen är på ett projektinriktat och utforskande arbetssätt både genom estetiska uttrycksformer och utomhusdidaktiska aktiviteter.

Children´s hands in a circle holding plants
Photo: Mostphotos/Yana Tatevosian

I kursen får du också lära dig att använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att dokumentera barnens frågor och agerande, samt för plannering, analys och utvärdering av lärandeaktiviteter relaterat till de ämen som tas upp i denna kurs.

Kursen tar även upp miljön och materials betydelse för barns utforskande och meningsskapande samt hur estetiska uttrycksformer används för att förstå, kommunicera och skapa kunskap.

Undervisningsspråket på kursen är engelska. Kursen läses av internationella utbytesstudenter, studenter från Förskollärarprogrammet och studenter som sökt kursen som fristående kurs.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 credits.
 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1. Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor, 8 hp

  Delkursen behandlar:

  • naturvetenskapligt utforskande i förskolan med hjälp av projektinriktat arbete, estetiska uttrycksformer och utomhusdidaktiska aktiviteter,
  • hållbar utveckling i ett förskoledidaktiskt perspektiv,
  • den pedagogiska miljön och materialets betydelse för barns naturvetenskapliga utforskande och meningsskapande,
  • pedagogisk dokumentation som redskap för att synliggöra barns tankar och idéer om naturvetenskapliga fenomen och hållbar utveckling,
  • att kommunicera naturvetenskap och hållbarhetsfrågor med hjälp av estetiska uttryck, lek och digitala verktyg.

  Delkurs 2. Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan, 4 hp

  Delkursen syftar till att ge kunskap om:

  • grundläggande naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier med speciellt fokus på ekologi, kretslopp och hållbar utveckling,
  • grundläggande begrepp gällande kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • lärande för hållbar utveckling och olika former för deltagande,
  • utomhusdidaktiskt arbetssätt med ämnesfokus mot naturvetenskap.
 • Mer information

  För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

  Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 credits.

  Anmälan till kursen för dig som läser Förskollärarprogrammet

  Studenter inom Förskollärarprogrammet som vill läsa den engelska terminen anmäler sig till kursen/kurserna via institutionen.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Emilie Moberg, email: emilie.moberg@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se