Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling

Kursen behandlar olika teorier om hur man kan arbeta med naturvetenskap och hållbarhetsfrågor i förskolan. Fokus i kursen är på ett projektinriktat och utforskande arbetssätt både genom estetiska uttrycksformer och utomhusdidaktiska aktiviteter.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Ung kvinnlig student i bibliotek. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Tacka ja till din utbildningsplats

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till någon av våra kurser måste tacka ja till platsen senast den 19 juli.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 25 juli från antagning.se. I välkomstmejlet hittar du information inför kursstart. Nedan finner du den viktigaste informationen sammanfattad.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 5 augusti.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du att tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen i Office 365 för studenter, alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrera dig på din kurs

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska läsa under terminen. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 5-13 augusti. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen.

Så här webbregistrerar du dig:

Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Observera att du inte kan logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”.

 • Registrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du inte fått något välkomstmejl eller får problem med registreringen så mejla kursadministratören senast sista webregistreringsdag den 13 augusti, så får du hjälp med registreringen. Om du inte hör av dig innan sista registreringsdagen förlorar du din plats.
Kontaktuppgifter till kursadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Om du är antagen eller reservplacerad med villkor

För dig som blivit antagen eller reservplacerad med villkor så innebär det att du inte uppfyllde behörighetskraven när du ansökte, men att du bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörighetskraven vid kursens start.

Du måste uppfylla behörighetskraven vid kursens start för att du ska kunna registrera dig och börja utbildningen.

Före kursstart måste du därför kontakta kursadministratören vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och visa att du uppfyller behörighetskravet fullt ut. Om du uppfyller kravet så tas villkoret bort och du kan registreras på kursen. Detta måste vara klart senast vid kursstart.

Behörighet, urval och antagningsstatistik

För dig som ska betala studieavgift

Om du ska betala studieavgift får du också status som antagen eller reservplacerad med villkor. Din betalning måste ha tagits emot av universitetet innan villkoret kan tas bort. Detta måste vara klart före kursstart.
Mer om studieavgifter

Om du har frågor gällande antagen med villkor vänligen kontakta:
Antagningsenheten på Stockholms universitet

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad vid första antagningsbeskedet behöver först tacka ja på www.antagning.se senaste 19 juli för att behålla din reservplats. 

Du som står på en reservplats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, och blir antagen tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen. Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via mejl och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Children´s hands in a circle holding plants
Photo: Mostphotos/Yana Tatevosian

I kursen får du också lära dig att använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att dokumentera barnens frågor och agerande, samt för plannering, analys och utvärdering av lärandeaktiviteter relaterat till de ämen som tas upp i denna kurs.

Kursen tar även upp miljön och materialens betydelse för barns utforskande och meningsskapande samt hur estetiska uttrycksformer används för att förstå, kommunicera och skapa kunskap.

Undervisningsspråket på kursen är engelska. Kursen läses av internationella utbytesstudenter, studenter från Förskollärarprogrammet och studenter som sökt kursen som fristående kurs.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 credits.

 • Kursupplägg

  Kursen ges vår- och höstterminer.

  Studietakt: Heltid 100%

  Kursen består av två delkurser:

  •  Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor
  •  Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor

  Delkurser

  Delkurs 1. Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor, 8 hp

  Delkursen behandlar:

  • naturvetenskapligt utforskande i förskolan med hjälp av projektinriktat arbete, estetiska uttrycksformer och utomhusdidaktiska aktiviteter,
  • hållbar utveckling i ett förskoledidaktiskt perspektiv,
  • den pedagogiska miljön och materialets betydelse för barns naturvetenskapliga utforskande och meningsskapande,
  • pedagogisk dokumentation som redskap för att synliggöra barns tankar och idéer om naturvetenskapliga fenomen och hållbar utveckling,
  • att kommunicera naturvetenskap och hållbarhetsfrågor med hjälp av estetiska uttryck, lek och digitala verktyg.

  Delkurs 2. Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan, 4 hp

  Delkursen syftar till att ge kunskap om:

  • grundläggande naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier med speciellt fokus på ekologi, kretslopp och hållbar utveckling,
  • grundläggande begrepp gällande kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • lärande för hållbar utveckling och olika former för deltagande,
  • utomhusdidaktiskt arbetssätt med ämnesfokus mot naturvetenskap.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

  Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 credits.

  Anmälan till kursen för dig som läser Förskollärarprogrammet

  Studenter inom Förskollärarprogrammet som vill läsa den engelska terminen anmäler sig till kursen/kurserna via institutionen. Informationsmöte om detta hålls i anslutning till undervisning under termin två.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, litteratur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Emilie Moberg, email: emilie.moberg@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se