Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältarbete inom barn- och ungdomsvetenskap

Kursen ingår som en valbar kurs inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av att arbeta med och utveckla frågor kring barn och ungdomar inom offentlig förvaltning, frivilligorganisationer, företag eller andra former av organisationer.

Tyngdpunkten läggs vid integration av teoretiska och praktiska kunskaper baserat på aktuell forskning om barn, unga och organisationer.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höstterminer på heltid (100%).

  HT22: 29/8 - 30/10

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB31MP HT22 (212 Kb)

  Undervisning

  Kursen genomförs huvudsakligen med obligatorisk närvaro enligt gällande arbetstider och efter anvisningarfrån handledare och kursansvarig lärare samt regelbunden fältrapport och en individuell skriftlig uppgift. Eventuell frånvaro prövas i varje enskilt fall.

  En skriftlig uppgift kring fältarbetet grundat i kursens litteratur inlämnas i slutet av kursen och seminariebehandlas. Obligatorisk närvaro med aktivt deltagande gäller vid samtliga seminarier under kursen. Frånvaro kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare.

  Examinator

  Höstterminen 2022: Camilla Rindstedt, e-post: camilla.rindstedt@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB31MP HT22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Länk till Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap

  Dokument som rör kursen

  Övriga dokument som rör kursen t.ex. blanketter, vanliga frågor och svar om kursen, tips om praktikplatser publiceras på Masterprogrammets Athenasida samt under kursen på kursens Athenasida.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig:

  Camilla Rindstedt 

  E-post: camilla.rindstedt@buv.su.se

  Kursadministratör: 

  Doris Rehnström

  E-post: doris.rehnstrom@buv.su.se