Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Intervjuer med barn och ungdomar

Kursen ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 3.

Kursen ger teoretiska perspektiv och praktiska metoder för att genomföra och analysera intervjuer med barn och ungdomar. Vidare behandlar kursen barns och ungdomars förmågor och möjligheter att berätta, intervjuers interaktiva aspekter och etiska principer vid intervjuer med minderåriga. Studerande tränas i hur teoretiska och metodologiska kunskaper kan appliceras i intervjuer med barn och ungdomar samt analys av dessa.