Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i förskoledidaktik för masterexamen

Kurs på avancerad nivå. Kursen ges inom Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 4.

Tre studenter som sitter på en parkbänk och pratar en solig dag

I kursen arbetar du med att självständigt planera, genomföra och presentera en studie som fördjupar någon aspekt inom det förskoledidaktiska forskningsfältet. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt bedriva forskningsarbete. Du lär dig också arbeta med olika former för presentation av forskningsresultat på både svenska och engelska. Du redovisar arbetet skriftligt genom ett självständigt arbete. I examinationen ingår också att opponera på en annan students självständiga arbete.