Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i förskoledidaktik för masterexamen

I den här kursen arbetar du med att självständigt planera, genomföra och presentera en studie som fördjupar någon aspekt inom det förskoledidaktiska forskningsfältet.

Kursen syftar till att utveckla din förmåga att självständigt bedriva forskningsarbete samt att arbeta med olika former för presentation av forskningsresultat på såväl svenska som engelska.

Arbetet redovisas skriftligt i form av ett självständigt arbete. Det ingår också att opponera på en annan students självständiga arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen är nätbaserad med ett obligatoriskt utbildningstillfälle på campus. För att delta i kursen krävs att du ha tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktioner.

  Deltagande som inte kan fullföljas på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig teknisk utrustning räknas som frånvaro.

  De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier som äger rum på campus vid Stockholms universitet.

  Du försvarar ditt eget självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Du ska också läsa och delta i diskussion om minst två andra självständiga arbeten.

  Se Kursbeskrivningen för VT23 nedan:

  Kursbeskrivning UB402M VT23 (149 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av handledning samt obligatoriska ventileringsseminarier. Handledning inom kurstiden ges både individuellt och i grupp.
   

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Självständigt arbete, som bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
  • Opponering, som bedöms enligt en tvågradig betygsskala; G = Godkänd, U = Underkänd.

  Examinator

  Sofia Frankenberg, sofia.frankenberg@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB402M VT23

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen kommer att lägga upp här så fort den har fastställts

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig lärare: Sofia Frankenberg, e-post: sofia.frankenberg@buv.su.se
  Examinator: Sofia Frankenberg, e-post: sofia.frankenberg@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena, kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se