Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB606Y Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete, i termin 6 på Förskollärarprogrammet.

I kursen behandlas systematiskt kvalitetsarbete i förskolan i relation till nationella styrdokument och ett läroplansteoretiskt perspektiv.

Kursen behandlar etiska, historiska och politiska aspekter av kvalitetsarbete, dokumentation, utvärdering, bedömning och utveckling, i vilket ingår att kritiskt granska metoder och deras konsekvenser för verksamheten samt för barns inflytande, lärande och utveckling. Kursen tar även upp förskollärares ansvar för att leda verksamhetens systematiska kvalitetsarbete i förhållande till dokumentation, bedömning och utvärdering samt utveckling.

I kursen ges du tillfälle att arbeta med att identifiera, kommunicera och analysera teoretiska utgångspunkter och möjliga didaktiska konsekvenser i dokumentations- och utvärderingsmetoder. I kursen fördjupar du även din förståelse för pedagogisk dokumentation som teori/filosofi i förskolans arbete och utveckling.