Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursen ges på avancerad nivå inom ramen för Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Att berätta om sitt jag, sin biografi och sin situation sker överallt i samhället: i skolan, i bloggar, i ansökningar, eller vardagliga konversationer. Kursen behandlar hur berättelser används som resurs i en rad olika syften och kontexter, såsom att presentera sig själv och andra, eller för att begripliggöra olika erfarenheter och upplevelser. Kursen uppmärksammar vidare organisatoriskt berättande om barn och unga. En utgångspunkt är att de skilda narrativ som studeras i kursen handlar om, eller berättas av, barn och unga.

Kursen tar sitt metodologiska avstamp i den breda forskningstraditionen kring narrativ analys och arbetar tillämpningsmässigt brett i olika samhällskontexter. Vid sidan av gemensam litteratur och sammanhållande teman rymmer kursen flera moment där konkreta empiriska material analyseras av deltagarna, både i grupp och enskilt.