Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

 • 7,5 hp

Kursen ges på avancerad nivå inom ramen för Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Att berätta om sitt jag, sin biografi och sin situation sker överallt i samhället: i skolan, i bloggar, i ansökningar, eller vardagliga konversationer. Kursen behandlar hur berättelser används som resurs i en rad olika syften och kontexter, såsom att presentera sig själv och andra, eller för att begripliggöra olika erfarenheter och upplevelser. Kursen uppmärksammar vidare organisatoriskt berättande om barn och unga. En utgångspunkt är att de skilda narrativ som studeras i kursen handlar om, eller berättas av, barn och unga.

Kursen tar sitt metodologiska avstamp i den breda forskningstraditionen kring narrativ analys och arbetar tillämpningsmässigt brett i olika samhällskontexter. Vid sidan av gemensam litteratur och sammanhållande teman rymmer kursen flera moment där konkreta empiriska material analyseras av deltagarna, både i grupp och enskilt.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på vårterminer på helfart (100%).

  VT20: 20/2 - 22/3

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar över litteraturen och forskningstraditionen, samt seminariearbetekring de empiriska material som deltagarna själva valt.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examinator

  Vårterminen 2020: Rickard Jonsson, e-post: rickard.jonsson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Rickard Jonsson, e-post: rickard.jonsson@buv.su.se

  Kursadministratör: Felicia Flodin, e-post: felicia.flodin@buv.su.se