Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturella perspektiv på förskolan

I kursen behandlas förskolan som kulturbärande samhällsinstitution. Utifrån relevanta studier granskas och diskuteras kulturella föreställningar om barn, barndom, föräldraskap och förskola, såväl på policynivå som i de möten som förekommer i vardagen på förskolan.

Blandad barngrupp på förskola tittar i sagobok.
Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Syftet med kursen är att du ska utveckla ett analytiskt förhållningssätt till den komplexitet som präglar förskolan som en social och kulturell mötesplats. I kursen tar vi upp och jämför även ur internationella perspektiv.

Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i förskoledidaktik och kan läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  VT23: vecka 18 – 21 (1/5 – 26/5)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning UB453F VT23 (180 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar samt studentarbete i grupp och individuellt.
  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra uppgifter.

  I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen och/eller uppgifter som är obligatoriska. Om du är frånvarande vid ett obligatoriskt moment kan du komplettera enligt instruktioner som finns i kursbeskrivningen.

  För att delta i kursen krävs att du har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktioner. Om du inte kan följa undervisningen på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig teknisk utrustning räknas det som frånvaro.
   

  Examination

  Examinationer vårterminen 2023:

  Examinationsuppgiften publiceras 2023-05-01 kl. 09.00 via Athena. Inlämning sker senast 2023-06-04 kl. 17.00 under Examinationer i Athena.

  Omexamination vårterminen 2023:

  Examinationsuppgiften vid omexamination publiceras 2023-06-26 kl. 09.00 via Athena. Inlämning sker senast 2023-08-11 kl. 17.00 under Examinationer i Athena.

   

  Examinator

  Vårterminen 23: Joel Löw

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB453F VT23

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Joel Löw, joel.low@buv.su.se

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se

  Hitta till oss

   

  Studentexpedition