Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturella perspektiv på förskolan

 • 7,5 hp

Denna kurs syftar till en fördjupad förståelse av förskolan som en social och kulturell mötesplats i tid och rum. I fokus står förskolan som en kulturbärande samhällsinstitution i nutida och historiska perspektiv men också i ett internationellt jämförande perspektiv.

Förskolebarn målar stilleben

Utifrån relevanta studier granskas och diskuteras kulturella föreställningar om barn, barndom, föräldraskap och förskola, såväl på policynivå som i förskolans vardagliga möten. Kursens syfte är att studenten utvecklar ett analytiskt förhållningssätt till den komplexitet som präglar förskolan som en social och kulturell mötesplats. 

Länk till kurshemsidan

 • Kursupplägg

  Kursen ges på distans. Undervisningen består av nätbaserade seminarier och föreläsningar i realtid samt studentarbete i grupp och individuellt. För att delta i kursen krävs att den studerande har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktioner. 

  Examination

  1 november 2019

  Omexamination

  13 december 2019

  Examinator

  Camilla Eline Andersen, camilla.eline.andersen@buv.su.se

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Camilla Eline Andersen, camilla.eline.andersen@buv.su.se

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se