Kulturella perspektiv på förskolan, 7,5 hp

Om utbildningen

I denna kurs behandlas förskolan som kulturbärande samhällsinstitution. Utifrån studier med relevans för det förskoledidaktiska fältet granskas, kontextualiseras, problematiseras och diskuteras kulturella föreställningar om barn, barndom, föräldraskap och förskola, såväl på policynivå som i förskolans vardagliga möten. Kursens syfte är att studenten utvecklar ett analytiskt förhållningssätt till den komplexitet som präglar förskolan som en social och kulturell mötesplats och hur detta förändras över tid. Vikt läggs också vid jämförande internationella perspektiv.

Kursen ges på distans. Undervisningen består av nätbaserade seminarier och föreläsningar i realtid samt studentarbete i grupp och individuellt. För att delta i kursen krävs att den studerande har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktioner.

Länk till kurshemsidan

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen