Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier. Med hjälp av dessa görs sedan forskningsetiska överväganden. Kursen syftar till att utveckla en kritisk analytisk förmåga.

Kursen ges på distans. Undervisningen består av nätbaserade seminarier och föreläsningar i realtid samt studentarbete i grupp och individuellt. För att delta i kursen krävs att den studerande har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktioner.

Länk till kurshemsidan

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen