Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan

Den här kursen handlar om kritisk diskursanalys som teori och metod. Du kommer att läsa om kritisk diskursanalys och använda den i relation till debatter om förskolan.

Kvinna_studerar_själv

Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier. Med hjälp av det insamlade materialet gör du sedan forskningsetiska överväganden. Ett av kursen syften är att du ska utveckla en kritisk analytisk förmåga.