Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får studenten självständigt identifiera, samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material så som text och bild i dagspress, fackpress och sociala medier samt göra adekvata forskningsetiska överväganden. Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad kritisk analytisk förmåga.

Kursen ges på distans. Undervisningen består av nätbaserade seminarier och föreläsningar i realtid samt studentarbete i grupp och individuellt. För att delta i kursen krävs att den studerande har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktioner.

Länk till kurshemsidan

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen