Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan

Den här kursen handlar om kritisk diskursanalys som teori och metod. Du kommer att läsa om kritisk diskursanalys och använda den i relation till debatter om förskolan.

Kvinna_studerar_själv

Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier. Med hjälp av det insamlade materialet gör du sedan forskningsetiska överväganden. Ett av kursen syften är att du ska utveckla en kritisk analytisk förmåga.

 • Kursupplägg

  VT 2022  

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Kursen ges på distans. Undervisningen består av nätbaserade seminarier och föreläsningar i realtid samt studentarbete i grupp och individuellt. För att delta i kursen krävs att du har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktioner.

  Examination

  Examinationstillfällen VT22

  Den individuella uppgiften publiceras 2022-04-26 kl. 9.00 under ’Examinationer’ i Athena. Inlämning sker senast 2022-04-29 kl. 17:00 under ’Examinationer’ i Athena.

  Omexamination, individuell skriftlig uppgift
  Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2022-06-03.
  I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen 2022-08-15 kl 9.00.

   

  Examinator

  Vårterminen 2022: Helena Bergström, e-post: helena.bergstrom@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Helena Bergström, e-post: helena.bergstrom@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se

  Hitta till oss

  Studentexpedition