Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskolans historia och plats i samhället - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB213Y Förskolans historia och plats i samhället, i termin 2 på Förskollärarprogrammet.

I kursen får du en introduktion till förskolan som samhällsinstitution och möjlighet att utveckla förmågan att vetenskapligt reflektera över förskolans framväxt i ett läroplanshistoriskt och nutidshistoriskt perspektiv. Utifrån gemensamma textstudier diskuteras och analyseras hur förändringar i samhället och betydelsefulla aktörers ställningstaganden har påverkat vilka institutioner för omsorg, fostran och lärande som har utvecklats sedan mitten av 1800-talet fram till idag.   

Särskilt uppmärksammas förskolans, idéarv och kunskapstraditioner i relation till hur samhällsinstitutioner som familj och skola, samt därigenom barndomens villkor, har förändrats över tid. Genom det nutidshistoriska perspektivet granskas även läroplanshistoriska spår i förskolans nutida verksamhet.

Kursen innehåller både ett historiskt och ett samtidsperspektiv på skolväsendets organisation och styrning och då särskilt på förskolans organisation, innehåll och arbetssätt och på de normer och värderingar som präglat och präglar synen på förskolans samhällsuppdrag. Kursen ger därmed även en historisk förståelse av såväl förskollärarprofessionens framväxt som för centrala förskoledidaktiska teman kring barns omsorg och lärande.

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT23: vecka 35-37 (28/8-15/9)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB213Y/UB51UU (239 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. En webbaserad lärplattform används i kursen. Under seminarierna bearbetas kurslitteraturen. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

   

  Examination

  Examinationstillfälle HT23: 
  Individuell skriftlig uppgift, 5 hp: 15 september 2023

  Tillfälle för omexamination HT23:
  Indivduell skriftlig uppgift, 5 hp: prelimenärt datum 25 oktober 2023 (kan komma att ändras)
   

  Tillfälle för omexamination för studenter som läst tidigare terminer

  • 15 september 2023
  • prelimenärt datum 25 oktober 2023 (kan komma att ändras)

   Anmälan sker till kursadministratör Maja Blanck: maja.blanck@buv.su.se.

  Examinator

  Höstterminen 2022: Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se  

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT23

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maja Blanck, maja.blanck@buv.su.se