Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB20VY Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, i termin 2 på Förskollärarprogrammet.

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB213Y Förskolans historia och plats i samhället, i termin 2 på Förskollärarprogrammet.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT22: vecka 46-49 (14/11-9/12)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Handledarbrev HT22 (131 Kb)

  Kursbeskrivning HT22 (213 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. Vid trepartssamtalet deltar student, handledare och kurslärare. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Examinationstillfälle HT22:

  Reflektionsseminarium (VFU2), 6 hp: 9 december 2022

  Tillfälle för omexamination HT22:

  Reflektionsseminarium (VFU2), 6 hp: 9 januari 2023
   

  Anmäl dig till kursadministratör: maria.lund@buv.su.se

  Examinator

  Höstterminen 2022: Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se