Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogik och utbildning II - kurs inom VAL projektet

Kursen ges inom VAL-projektet och ersätter Yrkesetiska dilemman och professionella samtal. Kursen motsvarar även UC430U - ULV

Kursen behandlar yrkesetiska problem och dilemman, och relaterar dessa till etisk teori och förskolans och skolans demokratiska uppdrag och grundläggande värden. Etiska problem och dilemman sätts i relation till lärares ledarskap, och till olika typer av professionella samtal. Därvid behandlar kursen förutsättningar och villkor för professionella samtal, och belyser hur villkor för samtal är relaterade till etisk teori, barns rättigheter och förskolans och skolans värdegrund.