Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder I – VAL

 • 7,5 hp

I kursen studeras teoretiska perspektiv och metoder med relevans för studier av didaktiska situationer och verksamheter.

Vidare behandlas datainsamlingsmetoder såsom observationer och olika former av intervjuer samt textstudier. Särskild vikt läggs vid hur man formulerar forskningsfrågor som är koherenta med valet av metod och perspektiv. Därutöver behandlas skrivprocessen i den vetenskapliga genren.

I kursen problematiseras olika synsätt på vetenskap, vardagliga påståenden och idén om sanning”. Vidare diskuteras vilka anspråk på ny kunskap som ställs i undersökningssyfte samt att relatera dessa till de slutsatser som är möjliga att dra av de data man samlat in (eller planerar samla in).

Kursen bedrivs på 50% på distans vilket motsvarar i genomsnitt ca 20 timmars studietide per vecka. Kursen ställer höga krav på självständigt ansvar för studierna. Dokument, uppgifter och inlämning av uppgifter görs på kursplattformen Athena.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Ann Kylén
  E-post: ann.kylen@edu.su.se

  Utbildningsadministration

  Stephanie Lisak
  E-post: stephanie.lisak@edu.su.se