Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder I – VAL

Kursen motsvarar UCG03U - ULV

I kursen studeras teoretiska perspektiv och metoder med relevans för studier av didaktiska situationer och verksamheter. Vidare behandlas datainsamlingsmetoder såsom observationer och olika former av intervjuer samt textstudier. Särskild vikt läggs vid hur man formulerar forskningsfrågor som är koherenta med valet av metod och perspektiv. Därutöver behandlas skrivprocessen i den vetenskapliga genren.

I kursen problematiseras olika synsätt på vetenskap, vardagliga påståenden och idén om sanning”. Vidare diskuteras vilka anspråk på ny kunskap som ställs i undersökningssyfte samt att relatera dessa till de slutsatser som är möjliga att dra av de data man samlat in (eller planerar samla in).

Under kursen får du lära dig hur man lägger upp och genomför en mindre vetenskaplig undersökning av en pedagogiskt eller didaktisk forskningsfråga. Vi kommer att diskutera hur vetenskapliga frågor skiljer sig från de frågor man har till vardags i sin praktik. Du kommer även att få lära dig om hur vetenskap som social praktik vuxit fram genom historien och vad som skiljer den från andra kunskapspraktiker i samhället. Du får fördjupa dig i några av de övergripande fenomen som studeras i pedagogik/didaktik.

 

 • Kursupplägg

  Kursen bedrivs på 50% på distans vilket motsvarar i genomsnitt ca 20 timmars studietid per vecka. Kursen ställer höga krav på självständigt ansvar för studierna. Dokument, uppgifter och inlämning av uppgifter görs på kursplattformen Athena.

  Välkomstbrev och Studiehandledning

  Välkomstbrev VT21 (106 Kb)

  Studiehandledning VT21 (1044 Kb)

  Examination

  Omexaminationstillfällen

  Söndag 6 december 2020 kl 23:59
  Söndag 17 januari 2021 kl 23:59 

  Anmäl dig till omexamination i god tid genom att maila utbildningsadministratören: stephanie.lisak@edu.su.se

  Examinator

  Anna-Lena Kempe 
  E-post: anna-lena.kempe@edu.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen hittar du i Studiehandledningen under "Kursupplägg".

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Anna-Lena Kempe 
  E-post: anna-lena.kempe@edu.su.se

  Utbildningsadministration

  Stephanie Lisak
  E-post: stephanie.lisak@edu.su.se