Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogiska perspektiv på karriärvägledning

Kursen består av två delkurser.

Kommunikation, karriärvägledning och grupprocesser, 7,5 hp

I delkursen belyses didaktiska och retoriska perspektiv på lärande och kommunikation i relation till karriärfrågor. Karriärvägledande aktiviteter för att kommunicera karriärrelaterat innehåll i större och mindre grupper introduceras och prövas. Delkursen presenterar grundläggande teorier om grupprocesser samt pedagogiska metoder och redskap för kommunikation i grupp. Normkritiska perspektiv och digitala verktyg introduceras och tillämpas på kommunikation om karriärrelaterat innehåll.

Handledd professionspraktik II, 7,5 hp

Delkursen är förlagd till en arbetsplats och genomförs under handledning. Under praktiken deltar studenten i verksamheten och genomför karriärvägledande aktiviteter med fokus på tillämpning av kommunikation och pedagogiskt ledarskap i större och mindre grupper.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs I: Kommunikation, karriärvägledning och grupprocesser, 7,5 hp

  Delkursansvariga lärare:   
  Distansgruppen: Christer Langström
  Campusgruppen: Magdalena Österholm
  Studiehandledning och kurslitteratur:

  Studiehandledning DK 1_vt2021 (319 Kb)

  Litteraturlista DK1_vt2021 (145 Kb)

  Delkurs II: Handledd professionspraktik II, 7,5 hp

  Delkursansvarig lärare: Aino Collmar

  Studiehandledning publiceras här senast en månad innan kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se informationen under rubriken Kursupplägg.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Utbildningsadministration    

  Linnea Tillenius
  E-post: linnea.tillenius@edu.su.se