Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogiska perspektiv på karriärvägledning

Kursen består av två delkurser.

Kommunikation, karriärvägledning och grupprocesser, 7,5 hp

I delkursen belyses didaktiska och retoriska perspektiv på lärande och kommunikation i relation till karriärfrågor. Karriärvägledande aktiviteter för att kommunicera karriärrelaterat innehåll i större och mindre grupper introduceras och prövas. Delkursen presenterar grundläggande teorier om grupprocesser samt pedagogiska metoder och redskap för kommunikation i grupp. Normkritiska perspektiv och digitala verktyg introduceras och tillämpas på kommunikation om karriärrelaterat innehåll.

Handledd professionspraktik II, 7,5 hp

Delkursen är förlagd till en arbetsplats och genomförs under handledning. Under praktiken deltar studenten i verksamheten och genomför karriärvägledande aktiviteter med fokus på tillämpning av kommunikation och pedagogiskt ledarskap i större och mindre grupper.