Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utbildning, karriärvägledning och arbete II

I kursen behandlas eftergymnasial utbildning med fokus på utbildningars innehåll, organisation och styrning. Relationen mellan utbildning och arbetsliv belyses avseende individens kompetens, anställningsbarhet och arbetslivets kvalifikationskrav.

Vidare ges perspektiv på eftergymnasial utbildning utifrån olika aktörer i samhället, som exempelvis myndigheter och branschorganisationer. Modeller för källkritisk granskning och analys av informationsmaterial om utbildning presenteras och relateras till studie- och yrkesvägledande sammanhang.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning

  Studiehandledning publiceras senast en månad innan kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista publiceras senast två månader innan kursstart.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration    

  Marie Beckeman
  E-post: marie.beckeman@edu.su.se