Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utbildning, karriärvägledning och arbete II

I kursen behandlas eftergymnasial utbildning med fokus på utbildningars innehåll, organisation och styrning. Relationen mellan utbildning och arbetsliv belyses avseende individens kompetens, anställningsbarhet och arbetslivets kvalifikationskrav.

Vidare ges perspektiv på eftergymnasial utbildning utifrån olika aktörer i samhället, som exempelvis myndigheter och branschorganisationer. Modeller för källkritisk granskning och analys av informationsmaterial om utbildning presenteras och relateras till studie- och yrkesvägledande sammanhang.