Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Karriärutveckling och vägledning - teoribildning och kunskapstraditioner

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om karriärutvecklingsteorier samt relationen mellan dessa och vägledningens teori och metod.

I kursen behandlas centrala och aktuella teorier och forskning om individers och gruppers karriärprocesser inom vägledningsområdets kunskapstradition. Dessa teorier belyses ur historiska och samtida samhällsperspektiv och behandlar strukturella och individuella aspekter av individers karriärprocesser. Likaså behandlar kursen karriärutvecklingsteoriers betydelse för vägledningens praktik. Detta inbegriper också normkritiska perspektiv på vägledning.