Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Karriärutveckling och vägledning - teoribildning och kunskapstraditioner

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om karriärutvecklingsteorier samt relationen mellan dessa och vägledningens teori och metod.

I kursen behandlas centrala och aktuella teorier och forskning om individers och gruppers karriärprocesser inom vägledningsområdets kunskapstradition. Dessa teorier belyses ur historiska och samtida samhällsperspektiv och behandlar strukturella och individuella aspekter av individers karriärprocesser. Likaså behandlar kursen karriärutvecklingsteoriers betydelse för vägledningens praktik. Detta inbegriper också normkritiska perspektiv på vägledning.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning

  Studiehandledning publiceras senast en månad innan kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista publiceras senast två månader innan kursstart. 

 • Kontakt

  Utbildningsadministration    

  Marie Beckeman
  E-post: marie.beckeman@edu.su.se