Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete för studie- och yrkesvägledarexamen

Arbetet innebär att den studerande självständigt genomför ett mindre forskningsarbete och avrapporterar detta i form av en uppsats. Ämnet ska ha relevans för studie- och yrkesvägledningsområdet och väljs av den studerande i relation till något av institutionens forskningsområden.

Arbetet sker under handledning av en lärare. Examensarbetet redovisas och opponeras på vid ett obligatoriskt oppositionsseminarium. Till kursen hör också en obligatorisk opposition av en annan uppsats.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning

  Studiehandledning publiceras senast en månad innan kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista publiceras senast två månader innan kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Utbildningsadministration    

  Linnea Tillenius
  E-post: linnea.tillenius@edu.su.se