Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utbildningspolitik och utbildningssystem

I kursen presenteras det svenska utbildningssystemet och centrala aspekter av den utbildningspolitiska utvecklingen i Sverige under de senaste decennierna.

Fokus ligger på förändringar i styrning och organisation av utbildningssystemet. I kursen uppmärksammas den svenska utbildningspolitiken även i ett internationellt perspektiv.