Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mångfald, migration och mobilitet

Kursen tar upp studie- och yrkesvägledningens utformning, utmaningar och möjligheter i ett mångkulturellt samhälle.

Kursen behandlar inledningsvis hur migration, kultur, och känslor av tillhörighet samt erkännande kan påverka personers karriärvägar och meningsskapande om framtiden på både strukturell och individuell nivå. Frågor om inkludering, exkludering, diskriminering, social mobilitet och validering belyses i relation till individers karriärprocesser och studie- och yrkesvägledande verksamheter och professioner. Ett annat centralt innehåll i kursen är studie- och yrkesvägledarens utgångspunkter, metoder och förhållningssätt i interkulturella möten. I samband med detta belyses hur värderingar, makt och sociala positioner kan påverka en vägledningssituation och de kompetenser som krävs för professionell vägledning i mångkulturella sammanhang.