Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens första termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematik och matematikdidaktik för undervisning i årskurs 4-6, i relation till aktuella styrdokument för grundskolan och relevant forskning.

Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.