Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • 240 hp

Vill du utmana barns tänkande och få möjlighet att arbeta i ett av samhällets viktigaste yrken? Bli grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6! En grundlärarexamen vid universitetet ger dig en mycket eftertraktad akademisk yrkesexamen på dagens arbetsmarknad där efterfrågan på utbildade lärare är stor.

För att få höra någon säga "du förändrade mitt liv"

På grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4–6 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9–12 år.  Du får goda kunskaper inom ämnen där läsande och skrivande samt elevers lärande i matematik står i centrum. Teorier om lärande genomsyrar utbildningen bland annat genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket innebär heltidsstudier under 4 år. Dessa ämnen/delar ingår i programmet:

  • Matematik 30 hp
  • Svenska 30 hp
  • Engelska 30 hp
  • Valbart ämne/ämnesområde 30 hp (naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, bild eller idrott & hälsa)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp, mer information om VFU nedan
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp, UVK innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket och du får studera skolan som pedagogisk och didaktisk miljö för barn/elever och lärare
  • Självständigt arbete 15 hp på grundnivå
  • Självständigt arbete 15 hp på avancerad nivå

  Läs mer om studiegången:

  Grundlärare 4-6

   

  År 1

  Termin 1
  Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I, 7,5 hp
  Engelska I, 7,5 hp
  Svenska för grundlärare årskurs 4-6, I, 15 hp

  Termin 2
  Skolan i samhället, 15 hp
  Matematik för grundlärare årskurs 4-6 II. Geometri 7,5 hp
  Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp

   

  År 2

  Termin 3
  Valbart ämne/ämnesområde 30 hp (naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, bild eller idrott & hälsa). OBS! Kurserna startar om tillräckligt många studenter sökt respektive kurs.

  Termin 4
  Engelska II för grundlärarprogrammet - språkfärdighet och språkteori, 7,5 hp
  Engelska II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6, 7,5 hp
  Eleven i skolan 15 hp

   

  År 3

  Termin 5
  Eleven i skolan, forts. totalt 22,5 hp
  Svenska II, 7,5 hp
  Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
  Engelska, 7,5 hp

  Termin 6
  Matematik för grundlärare åk 4-6, III, 15 hp
  Självständigt arbete, I (i något av ämnena NV, MA, SO, Språk)

   

  År 4

  Termin 7
  Svenska III, 7,5 hp
  Undervisning och utveckling 22,5 hp

  Termin 8
  VFU III, 15 hp
  Självständigt arbete II, 15 hp

   

 • Mer information

  Verksamhetsförlagd utbildning

  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en central del i lärarutbildningen. Under VFU:n möter du din blivande profession och den pedagogiska verksamheten i en kommun i Stockholms län.

  Under utbildningens gång deltar du successivt mer självständigt, allteftersom du får mer kunskaper och erfarenheter. Utöver undervisning i klassrummet kommer du ta del av skolans övriga verksamheter. Notera att VFUn sker på heltid i skolan, du kommer att följa din VFU-handledares hela arbetsdag. När du påbörjar din lärarutbildning tilldelas du en kommun samt en skolplacering för din VFU.

  Om VFU-placering

  Mer om VFU

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Undrar du hur det är att plugga till Grundlärare 4-6, egentligen? Se filmen med Stefan (3:31 min)

   

   

  Möt våra lärare

  Se filmen "Våga vara nyfiken" (2:05 min). Lars Forsberg, som är lärare och ansvarig för grundlärarprogrammet 4-6, berättar om programmet.

   

   

   

 • Kontakt

  Studievägledare, e-post: studievagledning@mnd.su.se

  Se även: mnd.su.se/studievagledning