Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik och lärande för grundlärare årskurs 4-6 II: Geometri

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens andra termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar geometri och matematikdidaktik för undervisning i grundskolans årskurs 4-6 i relation till aktuella styrdokument och relevant forskning.

Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. Kursen genomförs i samarbete med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.