Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III - Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens åttonde och sista termin.

Programsida med studiegång

VFU-information

Du som student deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att du självständigt organiserar, leder och utvärderar undervisning samt formulera mål, bedöma och dokumenterar elevers kunskapsutveckling i svenska, matematik, engelska samt ytterligare ett ämne som ingår i din utbildning.

Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, dig som student och VFU-handledare.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Kursen planeras i dialog mellan kursansvarig lärare, dig som student och VFU-handledare på skolan.

  Undervisningen består av skolförlagd handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt trepartssamtal och seminarier organiserade av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

  Examinator

  Auli Arvola Orlander

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Auli Arvola Orlander, auli.arvola.orlander@su.se
  Sofie Stenlund, sofie.stenlund@su.se

  VFU-studierektor
  vfu.did@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se