Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III - Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6

 • 15 hp

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten pårelevant stadium. Kursen fokuserar på att självständigt organisera, leda och utvärdera undervisning samtformulera mål, bedöma och dokumentera  elevers kunskapsutveckling i svenska, matematik, engelska samtytterligare ett ämne som ingår i studentens utbildning.Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan förVFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvariga:
  Lars Forsberg <lars.forsberg@mnd.su.se>
  Sofie Stenlund <sofie.stenlund@mnd.su.se>

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se