Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III - Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet 4-6 och ges under utbildningens åttonde termin.

Programsida med studiegång

VFU-information

Du som student deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att du självständigt organiserar, leder och utvärderar undervisning samt formulera mål, bedöma och dokumenterar elevers kunskapsutveckling i svenska, matematik, engelska samt ytterligare ett ämne som ingår i din utbildning.

Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, dig som student och VFU-handledare.