Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens andra termin.

Programsida med studiegång

VFU-information

Du som student introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation, samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på lärarens yrkesroll och skolan som pedagogisk miljö samt på undervisning i ämnena svenska, engelska och matematik.

Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.