Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning i matematik, grundskolans år 4-6, Självständigt arbete II

 • 15 hp

Gäller även för självständigt arbete II inom F-3 och KPU, kurskoder UM9021, UM9022, UM9023, UM9100

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, ochatt i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Kursen ger fördjupade kunskaper iämnesdidaktisk forskningsmetodik samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhetoch dess betydelse för yrkesutövningen. Kursen tränar förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata,systematisera och reflektera över relevanta forskningsresultat i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inomyrkesområdet. Det självständiga arbetet ska utmynna i en skriftlig rapport.

Kursplan UM9021

Kursplan UM9022

Kursplan UM9023

Kursplan UM9100

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemalänken nedan är preliminär.
  På grund av Corona kan detta schema komma att ersättas med ett nytt schema. I så fall får du som ska gå kursen det nya schemat skickat till dig via e-post. Om du får ett sådant schema så ska du helt bortse från schemat här.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Kerstin Pettersson, kerstin.pettersson@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se