Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i estetiska ämnen för grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnesdidaktisk forskningsmetodik samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Kursen tränar förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över relevanta forskningsresultat i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet. Det självständiga arbetet ska resultera i en uppsats.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. 

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet samt skriftlig och muntlig opposition på annan students självständiga arbete.

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: