Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik F-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld - VAL

Kursen ges inom ramen för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Kursen behandlar matematikens roll i samhället utifrån ett inkluderande och kritiskt perspektiv relevant för undervisning i årskurs F–6. Detta i relation till matematikdidaktiska teorier, aktuell forskning och styrdokument för grundskolan.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.