Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik F-6, 4: Att främja matematiskt tänkande - ULV

Kursen ges inom ramen för Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar matematiska resonemang och argumentation utifrån såväl ämnesteori som ämnesdidaktik relevant för undervisning i årskurs F-6. Detta i relation till matematikdidaktiska teorier, aktuell forskning och styrdokument för grundskolan.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.