Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I inom ämneslärarutbildning

Kursen ingår i det tidigare Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och ges under utbildningens sjunde termin.

Studiegångar för ämneslärare i matematik och naturvetenskap

VFU-information 

Du som student introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation, samt medverkar i den dagliga skolverksamheten i relevant skolform.

Kursen fokuserar på lärarens yrkesroll och skolan som pedagogisk miljö.