Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar relevant ämnesteori och ämnesdidaktisk forskning för undervisning i naturvetenskapligaämnen och teknik i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.