Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik, självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde - kurs inom ULV-projektet

 • 15 hp

Kursen består av två moment.

Moment 1: Vetenskaplighet (Scientific method) 1,5 hp  Fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet.

Moment 2: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot naturvetenskapsämnenasdidaktik (Degree Project in General Education Studies: Science Education Profile) 13,5 hpI momentet ingår att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbetemed relevans för naturvetenskapsämnenas didaktik och muntligt redovisa detta arbete samt granska andrasarbeten.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Zeynep Ünsal, zeynep.unsal@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se