Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik, självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

I kursen ingår en fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet, samt att du genomför ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbete med relevans för naturvetenskapsämnenas didaktik.