Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik, självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen består av att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbete med inriktning mot naturvetenskapsämnenas didaktik. Vidare ingår att muntligt redovisa detta arbete samt granska andras arbeten.