Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik, självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för ULV-projektet.

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen består av två delar.

Del 1: Vetenskaplighet 1,5 hp.  Fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet.

Del 2: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot naturvetenskapsämnenasdidaktik 13,5 hp. I momentet ingår att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbete med relevans för naturvetenskapsämnenas didaktik och muntligt redovisa detta arbete samt granska andras arbeten.