Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pragmatiska perspektiv på lärande

 • 15 hp

Kursen vänder sig till forskarstuderande med intresse av att fördjupa sig i de pragmatisk teorier som ligger till grund för praktiska och kritiska studier kopplade till undervisning och lärande . Kursen går även att söka på master och magisternivå. Kurskod avancerad nivå: UM7040, kurskod forskarnivå: UM020FN.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter
Foto: Viktor Gårdsäter

Öppen för sen anmälan från 15 juli.

Under kursen läser vi och diskuterar några verk av pragmatiska filosofer som varit betydelsefulla och legat till grund för en hel del av den utbildningsvetenskaplig forskning som utvecklats på området. Framförallt bildar några av Deweys  och den sene Wittgensteins texter  grunden, men vi vänder oss också till några senare uttolkare av dessa. Därtilll läser och diskuterar vi även en del sekundärlitteratur och artiklar av forskare som på olika sätt operationaliserat det pragmatiska ramverket.

Kursen vänder sig till dig med intresse av att reflektera djupare kring de filosofiska och teoretiska aspekter som utgör utgångspunkter för analys och organisation av utbildning i ett pragmatiskt perspektiv.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av 9 seminarier som ofta inleds med korta föreläsningar samt fördjupar sedan diskussion utifrån den lästa litteraturen. Ibland förs diskussionerna utifrån citat medtagna av kursdeltagarna och ibland utifrån olika uppgifter kopplade till empiriskt datamaterial. Under kursens gång får deltagarna möta flera forskare som arbetat på olika sätt med de pragmatiska ingångarna.

  Undervisning

  Kursen löper under 10 torsdagseftermiddagar kl.13-16, där det sista tillfället innefattas av en muntlig examination.

  Innehållet i kursen vilar i stor utsträckning på deltagarnas närvaro och de frågor som kommer upp i diskussionerna under kursens gång. Därför är det också viktigt att de som deltar i kursen räknar med att kunna vara med under de flesta av kurstillfällena.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemalänken nedan är preliminär.
  På grund av Corona kan detta schema komma att ersättas med ett nytt schema. I så fall får du som ska gå kursen det nya schemat skickat till dig via e-post. Om du får ett sådant schema så ska du helt bortse från schemat här.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Iann Lundegård
  Iann.lundegard@mnd.su.se

  Utbildningsadministration för kurs på avancerad nivå
  kursadministration@mnd.su.se
   
  Utbildningsadministration för kurs på forskarnivå
  forskarutbildning@mnd.su.se