Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pragmatiska perspektiv på lärande

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dig i de pragmatisk teorier som ligger till grund för praktiska och kritiska studier kopplade till undervisning och lärande. Kursen ges som fristående kurs.

Studenter
Foto: Viktor Gårdsäter

Under kursen läser vi och diskuterar några verk av pragmatiska filosofer som varit betydelsefulla och legat till grund för en hel del av den utbildningsvetenskaplig forskning som utvecklats på området. Framförallt bildar några av Deweys  och den sene Wittgensteins texter  grunden, men vi vänder oss också till några senare uttolkare av dessa. Därtilll läser och diskuterar vi även en del sekundärlitteratur och artiklar av forskare som på olika sätt operationaliserat det pragmatiska ramverket.

Kursen vänder sig till dig med intresse av att reflektera djupare kring de filosofiska och teoretiska aspekter som utgör utgångspunkter för analys och organisation av utbildning i ett pragmatiskt perspektiv.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av 9 seminarier som ofta inleds med korta föreläsningar samt fördjupar sedan diskussion utifrån den lästa litteraturen. Ibland förs diskussionerna utifrån citat medtagna av kursdeltagarna och ibland utifrån olika uppgifter kopplade till empiriskt datamaterial. Under kursens gång får deltagarna möta flera forskare som arbetat på olika sätt med de pragmatiska ingångarna.

  Undervisning

  Kursen löper under 10 torsdagseftermiddagar kl.13-16, där det sista tillfället innefattas av en muntlig examination.

  Innehållet i kursen vilar i stor utsträckning på deltagarnas närvaro och de frågor som kommer upp i diskussionerna under kursens gång. Därför är det också viktigt att de som deltar i kursen räknar med att kunna vara med under de flesta av kurstillfällena.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Iann Lundegård
  Iann.lundegard@mnd.su.se

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se