Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pragmatiska perspektiv på lärande

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dig i de pragmatiska teorier som ligger till grund för praktiska och kritiska studier kopplade till undervisning och lärande. Kursen ges som fristående kurs.

Kurssida UM7040
Foto: Viktor Gårdsäter

Under kursen läser vi och diskuterar några verk av pragmatiska filosofer som varit betydelsefulla och legat till grund för en hel del av den utbildningsvetenskapliga forskning som utvecklats på området. Framförallt bildar några av Deweys och den sene Wittgensteins texter grunden, men vi vänder oss också till några senare uttolkare av dessa. Därtill läser och diskuterar vi även en del sekundärlitteratur och artiklar av forskare som på olika sätt operationaliserat det pragmatiska ramverket.

Kursen vänder sig till dig med intresse av att reflektera djupare kring de filosofiska och teoretiska aspekter som utgör utgångspunkter för analys och organisation av utbildning i ett pragmatiskt perspektiv.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Kursen består av seminarier som ofta inleds med korta föreläsningar följda av fördjupade diskussioner utifrån den lästa litteraturen. Ibland förs diskussionerna utifrån citat medtagna av kursdeltagarna och ibland utifrån olika uppgifter kopplade till empiriskt datamaterial. Under kursens gång får deltagarna möta flera forskare som arbetat på olika sätt med de pragmatiska ingångarna.

  Innehållet i kursen vilar i stor utsträckning på deltagarnas närvaro och de frågor som kommer upp i diskussionerna under kursens gång. Därför är det också viktigt att de som deltar i kursen räknar med att kunna vara med under de flesta av kurstillfällena.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga rapporter och muntliga presentationer.

  Examinator

  Iann Lundegård

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Iann Lundegård, iann.lundegard@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se