Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar läroplansteoretiska aspekter med fokus på hur undervisning kan bedrivas i matematik, naturvetenskap och teknik i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Kursen tar även upp hur ämnesdidaktisk kunskap kan ligga till grund för val av innehåll i undervisningen av dessa ämnen.

Innehållsfrågorna bearbetas i förhållande till analyser av nationella och lokala styrdokument, läromedel och konkret planering av hela undervisningssekvenser eller enstaka lektioner. Kursen behandlar vidare vad det innebär att bedöma elevers kunskaper och kunskapsutveckling, samt hur sådan bedömning kan genomföras.

Slutligen tar kursen upp och diskuterar exempel på konkret genomförande av undervisning i de enskilda ämnena.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Ola Palm

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ola Palm, ola.palm@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se