Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar läroplansteoretiska aspekter med fokus på hur undervisning kan bedrivas i matematik, naturvetenskap och teknik i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Kursen tar även upp hur ämnesdidaktisk kunskap kan ligga till grund för val av innehåll i undervisningen av dessa ämnen.

Innehållsfrågorna bearbetas i förhållande till analyser av nationella och lokala styrdokument, läromedel och konkret planering av hela undervisningssekvenser eller enstaka lektioner. Kursen behandlar vidare vad det innebär att bedöma elevers kunskaper och kunskapsutveckling, samt hur sådan bedömning kan genomföras.

Slutligen tar kursen upp och diskuterar exempel på konkret genomförande av undervisning i de enskilda ämnena.