Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade

Utbildningen vänder sig till dig som har en forskarexamen samt ämnesstudier från universitet eller högskola inom ämnen som finns i skolan. KPU för forskarutbildade (KPUFU) ges av Stockholms universitet tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Lärare i klassrum
Foto: Unsplash

Genom KPUFU kan du komplettera dina tidigare studier med kurser inom det pedagogiska och didaktiska området och ta ut en ämneslärarexamen. Därmed blir du behörig att undervisa i dina ämnen.

Programmet ges på distans med campusförlagda träffar och utbildningen ges på förhöjd helfart, vilket innebär att du studerar även under sommaren.

KPUFU-programmet startar endast vårterminer.
(VT 2024 och VT 2025)

Inom KPUFU kan du på olika sätt kombinera ämnena biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap och teknik:

Ämneskombinationer

Biologi Kemi
Biologi och Fysik Kemi och Naturkunskap
Biologi och Kemi Kemi och Teknik
Biologi och Matematik Kemi, Fysik och Teknik
Biologi och Naturkunskap  
Biologi och Teknik Matematik
Biologi, Kemi och Teknik Matematik och Fysik
Biologi, Matematik och Fysik Matematik och Kemi
Biologi, Matematik och Kemi Matematik och Teknik
Biologi, Matematik och Teknik Matematik, Fysik och Kemi
  Matematik, Fysik och Teknik
Fysik Matematik, Kemi och Teknik
Fysik och kemi  
Fysik och Teknik Teknik

Behörighetskrav och förkunskapskrav

Behörighetskrav och förkunskapskrav LKFOY (292 Kb)