Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i naturvetenskap

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade.

Programsida med studiegång

I kursen fördjupas hur undervisning i de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan kan planeras, genomföras och bedömas i relation till elevers behov, aktuella styrdokument samt olika undervisningsresurser, till exempel digitala verktyg.

Kursen sätter särskilt fokus på:
- naturvetenskapens karaktär och särart,
- undersökande arbetssätt,
- olika bedömningsformer i praktiken samt
- kommunikativa, kulturella och värdemässiga aspekter av naturvetenskap.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används KTH:s lärplattform Canvas för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar samt laborationer.

  Undervisningen sker delvis på distans och delvis på campus.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga prov samt skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Ola Palm

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ola Palm, ola.palm@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se