Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i matematik

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar lärande och undervisning i matematik utifrån aktuella styrdokument for årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt utifrån relevant forskning i matematikämnets didaktik.

Några centrala matematikdidaktiska teorier tas upp och diskuteras, i synnerhet i relation till elevers begreppsbildning, men också i relation till några andra centrala aspekter av matematik lärande. Dessutom behandlas planering, organisation, bedömning och genomförande av undervisning i matematik för olika elevgrupper. Kursen behandlar även tekniska hjälpmedel (IKT) i relation till elevers lärande.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används KTH:s lärplattform Canvas för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Undervisningen sker delvis på distans och delvis på campus.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Karin Kihlblom Landtblom

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Karin Kihlblom Landtblom, karin.landtblom@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se