Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematikdidaktik och bedömning - årskurs 7-9 och gymnasiet

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar planering, organisation och utvärdering av undervisning i matematik. Kursen behandlar också dokumentation, analys, bedömning och betygsättning av elevers kunskaper i matematik. Kursen innehåller dessutom exempel på hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan användas inom kursens innehåll.