Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingsarbete inom naturvetenskapsämnenas/matematikämnets didaktik

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade.

Programsida med studiegång

Kursen innefattar att planera ett didaktiskt utvecklingsarbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, inbegripet exempelvis (men inte nödvändigtvis begränsat till) design av undervisning, läromedel, undervisningsmaterial, utveckling och tillämpning av didaktiska modeller samt bedömning.

Genom ett didaktiskt utvecklingsarbete ges studenten möjlighet att tillämpa sina ämnesdidaktiska kunskaper för att utveckla undervisning i matematik eller naturvetenskap inom någon del av grund- eller gymnasieskolan. I det didaktiska utvecklingsarbetet behöver studenten förhålla sig till relevant teori och beprövad erfarenhet, liksom anpassning av undervisning till elevernas förutsättningar och behov. Temat får gärna knyta an till verksamheten på VFU-skolan; detta är dock inte något krav.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används KTH:s lärplattform Canvas för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av det egna arbetet.

  Examinator

  Carl-Johan Rundgren

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Carl-Johan Rundgren, carl-johan.rundgren@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se