Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik - naturvetenskap, individ och samhälle

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar undervisning i de naturvetenskapliga ämnena utifrån aktuella samhällsfrågor specifikt kring miljö, hållbar utveckling samt sexualitet, samtycke och relationer.

Innehållet behandlar aktuell forskning och vetenskaplig diskussion som berör undervisning kring etik/normer, argumentation/beslutsfattande och demokrati i anknytning till samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Kursen visar också med exempel på hur mål för dessa områden kan formuleras och organiseras i undervisningspraktiker liksom olika modeller för bedömning.

Utvärdering i relation till klassrummet som social arena och ur ett jämlikhetsperspektiv ingår också i kursen.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används KTH:s lärplattform Canvas för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar samt laborationer.

  Undervisningen sker delvis på distans och delvis på campus.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga prov, samt skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Iann Lundegård

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Iann Lundegård, iann.lundegard@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se