Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

I kursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen beroende på de aktuella ämneskombinationerna. Relationen mellan undervisning, lärande och bedömning av elevers kunskapsutveckling diskuteras och analyseras utifrån aktuella styrdokument, ämnesdidaktiska teorier samt teorier om bedömning.