Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, kurs inom ULV-projektet

 kursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik, teknik och/ellernaturvetenskapliga ämnen beroende på de aktuella ämneskombinationerna. Relationen mellan undervisning,lärande och bedömning av elevers kunskapsutveckling diskuteras och analyseras utifrån aktuellastyrdokument, ämnesdidaktiska teorier samt teorier om bedömning. Särskild tonvikt ligger på bedömningensformativa och summativa funktioner. Dessutom behandlas lärarens förutsättningar att i undervisningen uppnåen bedömning som främjar elevers lärande. I kursen fokuseras vidare perspektiv på olika typer avkommunikation och interaktion i undervisningen, inklusive användningen av digitala verktyg, med syftet attfrämja alla elevers delaktighet och kunskapsutveckling. Mångkulturella och flerspråkiga dimensioner iundervisning behandlas och analyseras.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemalänken nedan är preliminär.
  På grund av Corona kan detta schema komma att ersättas med ett nytt schema. I så fall får du som ska gå kursen det nya schemat skickat till dig via e-post. Om du får ett sådant schema så ska du helt bortse från schemat här.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Jakob Gyllenpalm, jakob.gyllenpalm@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se