Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik, självständigt arbete I

Kursen ingår i magisterprogrammet i naturvetenskapsämnenas didaktik.

Programsida med studiegång

Kursen utgörs av ett självständigt arbete i form av en studie med relevans för naturvetenskapsämnenas didaktik. Det innefattar planering, genomförande och rapportering. I kursen ingår även att vara opponent på en annan students arbete och försvara sitt eget arbete.

Det självständiga arbetet genomförs inom ramen för ett brett utbud av aktuella forskningsprojekt i naturvetenskapsämnenas didaktik. Hitta inspiration till ditt självständiga arbete i naturvetenskap:

Projekt för självständigt arbete

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består i huvudsak av självständigt arbete under handledning av huvudhandledare alternativt biträdande handledare. Det självständiga arbetet genomförs i relation till den forskning som bedrivs vid Institutionen för ämnesdidaktik.

  Examination

  Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av vetenskapligt arbete inom naturvetenskapsämnenas didaktik, samt opponering på ett annat självständigt arbete.

  Examinator

  Jesús Piqueras

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Jesús Piqueras, jesus.piqueras@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se