Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik, självständigt arbete I

Kursen ingår i Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik.

Programsida med studiegång

Kursen utgörs av ett självständigt arbete i form av en studie med relevans för naturvetenskapsämnenas didaktik. Det innefattar planering, genomförande och rapportering. I kursen ingår även att vara opponent på annan students arbete och försvara sitt eget arbete.