Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning: Algebra, sannolikhet, statistik

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens sjätte termin.

Studiegång profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen behandlar kunskaper i matematik och matematikdidaktik inom algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring för undervisning i årskurs 4-6 i relation till aktuella styrdokument.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av tre delar:

  1. Matematikkunskap för undervisning, 5 hp
   - Algebra
   - Sannolikhet och statistik
   - Samband och förändring
   - Problemlösning, modellering och resonemang inom algebra, statistik, sannolikhet, samband och förändring
   - Olika representationsformer för att uttrycka kunskaper i algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring
  2. Planering för undervisning och lärande, 6,5 hp
   - Planering av undervisningssekvenser
   - Analys av matematikinnehåll i elevuppgifter
   - Olika representationsformer för att utveckla lärande
   - Innehåll i aktuella styrdokument och relevant forskning
   - Elevers olikheter, till exempel elever i svårigheter och särskilt begåvade elever, och deras lärande
   - Bedömning av elevers lärande och begreppsutveckling
  3. Aktiviteter för lärande, 3,5 hp
   - Planering, genomförande och analys av matematikaktiviteter för elevers lärande genom undersökande arbetssätt
   - Inkluderande lärmiljöer där språk och begrepp utvecklas utifrån elevers erfarenheter
   - Olika uttrycksformer, till exempel digitala verktyg

  Med avseende på utbildningens profilområde diskuteras del 2 och del 3 utifrån ett teckenspråkigt tvåspråkigt perspektiv och utifrån döva och hörselskadade elevers lärande i matematik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov samt muntliga och skriftliga redovisningar.

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

  Examinator

  Anna Almqvist

  Inger Ridderlind

  Karin Kihlblom Landtblom

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Anna Almqvist, anna.almqvist@su.se
  Inger Ridderlind, inger.ridderlind@su.se
  Karin Kihlblom Landtblom, karin.landtblom@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se