Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning: Algebra, sannolikhet, statistik

  • 15 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet 4-6, profil teckenspråk.

Kursen behandlar kunskaper i matematik och matematikdidaktik inom algebra, sannolikhet, statistik,samband och förändring för undervisning i årskurs 4-6 i relation till aktuella styrdokument.