Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning: Algebra, sannolikhet, statistik

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet 4-6, profil teckenspråk.

Kursen behandlar kunskaper i matematik och matematikdidaktik inom algebra, sannolikhet, statistik,samband och förändring för undervisning i årskurs 4-6 i relation till aktuella styrdokument.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Del 1, Matematikkunskap för undervisning (Mathematical knowledge for teaching), 5 hp

  • Algebra
  • Sannolikhet och statistik
  • Samband och förändring
  • Problemlösning, modellering och resonemang inom algebra, statistik, sannolikhet, samband och förändring
  • Olika representationsformer för att uttrycka kunskaper i algebra, sannolikhet, statistik, samband och örändring

  Del 2, Planering för undervisning och lärande (Planning for teaching and learning), 6,5 hp

  • Planering av undervisningssekvenser
  • Analys av matematikinnehåll i elevuppgifter
  • Olika representationsformer för att utveckla lärande
  • Innehåll i aktuella styrdokument och relevant forskning
  • Elevers olikheter, t ex elever i svårigheter och särskilt begåvade elever, och deras lärande
  • Bedömning av elevers lärande och begreppsutveckling

  Del 3, Aktiviteter för lärande (Activities for learning), 3,5 hp.

  • Planering, genomförande och analys av matematikaktiviteter för elevers lärande genom undersökande arbetssätt
  • Inkluderande lärmiljöer där språk och begrepp utvecklas utifrån elevers erfarenheter
  • Olika uttrycksformer, t ex digitala verktyg

  Med avseende på utbildningens profilområde diskuteras del 2 och del 3 utifrån ett teckenspråkigt tvåspråkigt perspektiv och utifrån döva och hörselskadade elevers lärande i matematik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar.

  Examination

  Del 1, Matematikkunskap för undervisning (Mathematical knowledge for teaching), 5 hp. Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov

  Del 2, Planering för undervisning och lärande (Planning for teaching and learning), 6,5 hp. Kunskapskontroll sker genom muntlig och skriftlig redovisning

  Del 3, Aktiviteter för lärande (Activities for learning) 3,5 hp. Kunskapskontroll sker genom muntlig redovisning

  Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter med funktionsnedsättning.

  Examinator

  Anna Almqvist
  Inger Ridderlind
  Karin Kihlblom Landtblom

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Anna Almqvist anna.almqvist@mnd.su.se
  Inger Ridderlind inger.ridderlind@mnd.su.se
  Karin Kihlblom Landtblom karin.landtblom@mnd.su.se

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se