Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik som tvärvetenskap

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelser för samspelet mellan individ och miljö.

Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp, ges på avancerad nivå i ämnet specialpedagogik. Kursen har som övergripande syfte att utgöra en påbyggnad på en pedagogisk examen och professionell kompetens för att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv vidareutveckla och fördjupa ett vetenskapligt förhållningssätt till pedagogiska verksamheter.

 • Kursupplägg

  I kursen Specialpedagogik som tvärvetenskap ingår fyra delkurser:

  • Delkurs 1. Det specialpedagogiska samhällsuppdraget, 7,5 hp
  • Delkurs 2. Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer, 7,5 hp
  • Delkurs 3. Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp
  • Delkurs 4. Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom specialpedagogik I, 7,5 hp

  Mer detaljerad information om varje delkurs hittar du som registrerad student på kursens Athena sida.

  Undervisning

  Undervisningen organiseras genom föreläsningar, seminarier samt gruppvisa och individuella arbeten. Många arbetsuppgifter kräver generellt tillgång till en valfri pedagogisk verksamhet. Kursen som helhet kännetecknas av flipped classroom design samt blended learning design. Det är högskolepedagogiska arbetsformer där digitala verktyg används för webbaserade genomgångar och studiegruppsarbete i kombination med campusbaserad undervisning. Många föreläsningar och presentationer av arbetsuppgifter kommer att vara tillgängliga i digital form under den period som respektive delkurs pågår.

  Studietakt

  Specialiseringen mot språk-, skriv- och läsutveckling ges både helfart och halvfart. Övriga specialiseringar ges enbart på halvfart.

  Campusförlagd utbildning (studietakt 100 %)

  Utbildningen är campusförlagd med undervisning huvudsakligen sammanhängande måndagar och tisdagar, cirka varannan vecka under termin 1 och 2. Termin 3 har delvis ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 100 % innebär cirka 40 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

  Distansutbildning (studietakt 50 %)

  Utbildningen ges i huvudsak på distans med undervisning via lärplattformen Athena och Zoom samt upp till åtta dagar på campus per läsår. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1 till 5, cirka 1 gång i månaden. Termin 6 har ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 50 % innebär cirka 20 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.
  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Det krävs att du följer de överenskommelser ni gör i studentgruppen som innebär instudering, arbete med överenskomna arbetsuppgifter samt arbetsmöten vid tillfällen ni kommit överens om. Vid gruppexaminationer gäller alltid obligatorisk närvaro.

  Examinationsformer
  Delkurs 1 innehåller en muntlig gruppexamination och en individuell skriftlig examination. Gruppexaminationen bedöms med godkänt eller underkänt och den individuella examinationen bedöms utifrån en sjugradig betygsskala.

  Delkurs 2 examineras genom en individuell skriftlig examination. Den individuella examinationen bedöms utifrån en sjugradig betygsskala.

  Delkurs 3 examineras genom en individuell skriftlig examination som använder empiri från de samtal som har genomförts, bearbetats och analyserats under delkursen, samt redovisats vid delkursens kurstillfällen, för att problematisera samtalets betydelse i specialpedagogiska sammanhang.

  Delkurs 4 examineras genom två examinationsuppgifter, en gruppuppgift samt en individuell uppgift. Den individuella uppgiften innebär en kritisk granskning av en vetenskaplig artikel och dess forskningsdesign. Gruppuppgiften utförs i par eller grupp om-3 studenter under kursens gång och innebär design av en specialpedagogisk projektansökan med självvalt specialpedagogiskt fokus.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Kursvärdering
  Kursen utvärderas under och efter kursens sista seminarium dels genom samtal i studiegruppen och kursgruppen, dels i en webbaserad enkät.

  Examinator

  Specialpedagogik som tvärvetenskap, UQ1SPL Halvfart VT23

  Delkurs 3: Jacob Ulenius

  Delkurs 4: Claudia Schuman  

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemalänkar preliminärt för HT23
  HT2023 UQ1SPL Helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  Scheman för UQ1SPL Helfart gäller bara för Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, med studietakt helfart

  HT2023 UQ1SPL Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Schemalänken VT23 UQ1SPL Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
   

 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Sen anmälan för HT23
  Speciallärarprogrammet är öppet för sen anmälan till och med 17 april.

  Reservantagning för HT23
  Reservantagning kommer att starta tidigast 15 augusti 2023.

  Webbregistrering HT23
  För att påbörja dina studier HT23 måste du vara registrerad på din kurs. Webbregistreringsperioden HT23 är öppen mellan 7-13 augusti 2023 och du registrerar dig själv genom att logga in på Ladok för studenter.

  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.


  Tillgodoräknande
  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  Läs mer om:
  Tillgodoräknande.


  Svar för vanliga frågor (FAQ)

  Studera med funktionsnedsättning
  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig.

  Specialpedagogik som tvärvetenskap, UQ1SPL Halvfart VT23:
  Delkurs 3: Jacob Ulenius - jakob.ulenius@edu.su.se
  Delkurs 4: Claudia Schuman - claudia.schumann@specped.su.se

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare:

  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se
  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida