Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursens huvudsakliga innehåll är att självständigt under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning inom speciallärarens kunskapsområde.

Undersökningen ska genomföras med beaktande av vetenskapsteoretisk- och forskningsmetodisk kunskap och ska kunna bidra till kunskapsområdets utveckling. Arbetet skall försvaras under seminarium med särskilt utsedd opponent. I kursen ingår även att fungera som opponent på en annan students arbete. 

 • Kursupplägg

  Undervisning utgörs av föreläsningar, samt i form av grupphandledning och individuell handledning. Arbetet innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete. De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sitt eget självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta vid minst två ventileringsseminarier. Varje uppsats ska ha två författare. I arbetets Förord ska arbetsfördelningen klargöras för att möjliggöra individuell examination. Om du av särskilda skäl behöver skriva enskilt behöver du ansöka om det först hos studierektor vid institutionen senast  1 november inför vårtermin och 1 maj inför hösttermin.

  Blankett för anhållan om avsteg från att skriva självständigt arbete parvis (488 Kb)

  Blankett skickas digitalt till:
  registrator@specped.su.se 

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Handledning inkluderar fem handledningstillfällen samt två föreläsningar. Studenten ansvarar själv för att ligga i fas med kursuppgifter på samma sätt som övriga kurskamrater. Vid frånvaro bistår inte kurslärare eller handledare med individuell information om innehållet för det aktuella undervisningstillfället utöver att materialet från föreläsningar kommer att finnas på Athena. Närvaro vid försvar av egen uppsats, opponering av annan uppsats är obligatorisk.

  Examinationsformer
  Varje uppsats ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sin egen uppsats samt opponerar på ett annat arbete.

  Omexamination och Omexaminationsdatum
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT24

  HT2024 UQ4SPL helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Schema VT24

  VT2024 UQ4SPL halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

   

   

   

   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur är kopplad till uppsatsämnet och bestäms i samråd med handledare.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

   

  Studieinformation

  • Webbregistrering
   Webbregistreringsperioden för HT24 är öppen mellan 5-11 augusti 2024.
  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.
  • Distansundervisning på Självständigt arbete kurs vid Specialpedagogiska institutionen
   Kursen ges helt på distans. Det innebär att vi inte har några fysiska träffar och att du har en stor frihet vad gäller att själv bestämma varifrån du deltar i undervisningen. Undervisning på distans innebär också att du har ansvar för att ordna så att du har tillgång till en fungerande miljö vid undervisningstillfällena, lämplig utrustning och en bra uppkoppling.
   Mer information om att delta i undervisning på distans hittar du här.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: studievagledare@specped.su.se
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  sjalvstandigtarbete@specped.su.se

  Utbildningsadministration

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning

  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare:
  studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.