Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursens huvudsakliga innehåll är att självständigt under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning inom speciallärarens kunskapsområde.

Undersökningen ska genomföras med beaktande av vetenskapsteoretisk- och forskningsmetodisk kunskap och ska kunna bidra till kunskapsområdets utveckling. Arbetet skall försvaras under seminarium med särskilt utsedd opponent. I kursen ingår även att fungera som opponent på en annan students arbete. 

 • Kursupplägg

  Undervisning utgörs av föreläsningar, samt i form av grupphandledning och individuell handledning. Arbetet innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete. De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sitt eget självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta vid minst två ventileringsseminarier. Varje uppsats har två författare. I arbetet ska arbetsfördelningen klargöras för att möjliggöra individuell examination. 

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Handledning inkluderar fem handledningstillfällen samt två föreläsningar. Studenten ansvarar själv för att ligga i fas med kursuppgifter på samma sätt som övriga kurskamrater. Vid frånvaro bistår inte kurslärare eller handledare med individuell information om innehållet för det aktuella undervisningstillfället utöver att materialet från föreläsningar kommer att finnas på Athena. Närvaro vid försvar av egen uppsats, opponering av annan uppsats är obligatorisk.

  Examinationsformer
  Varje uppsats ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sin egen uppsats samt opponerar på ett annat arbete.

  Omexamination och Omexaminationsdatum
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur är kopplad till uppsatsämnet och bestäms i samråd med handledare.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.
  Kontaktperson: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  E-post: studievagledare@specped.su.se
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  För frågor om denna kurs, mejla till: speciallarare@specped.su.se